Về chúng tôi

Một giấc mơ cho sự vĩ đại

Mục tiêu giúp bạn tập trung nhưng ước mơ mang lại sức mạnh

Ý chí Chiến thắng, Khát vọng Thành công
Hãy mở ra cánh cửa dẫn đến sự xuất sắc của cá nhân bạn

Nhiệm vụ của chúng ta

Để tạo ra kết quả có lợi nhuận liên tục nhằm cải thiện cuộc sống và tình hình tài chính của mọi người.

Nhiệm vụ của chúng ta

Để tạo ra kết quả có lợi nhuận liên tục nhằm cải thiện cuộc sống và tình hình tài chính của mọi người.

Tầm nhìn của chúng tôi

Để giảm nghèo và giúp bạn đạt được ước mơ của mình.

Tầm nhìn của chúng tôi

Để giảm nghèo và giúp bạn đạt được ước mơ của mình.

Các chiến lược của chúng tôi

Chúng tôi tạo ra nội dung sáng tạo mang văn hóa và thương mại lại với nhau.

Các chiến lược của chúng tôi

Chúng tôi tạo ra nội dung sáng tạo mang văn hóa và thương mại lại với nhau.

Về chúng tôi

Gold Venture Market, được thành lập vào năm 2011 và khởi đầu là một công ty tư vấn giúp đỡ nhiều chủ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề quản lý và vận hành hàng ngày của họ. Để đáp ứng hơn nữa nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã phát triển nhanh chóng thông qua Internet. Chúng tôi đã tích lũy kinh nghiệm từ tất cả những năm này và liên tục cải thiện các tiêu chuẩn dịch vụ của mình, cho phép khách hàng nhận được các khái niệm tài chính cập nhật.

Vào năm 2014, chúng tôi đã chuyển hoạt động kinh doanh của mình sang dịch vụ tư vấn tài chính và đầu tư nhiều hơn vào Chiến lược và Robot giao dịch ngoại hối. Kể từ năm 2016, chúng tôi có nhiều khách hàng tổ chức tư nhân hơn, những người cần Dịch vụ Giao dịch Ngoại hối của chúng tôi.

Sau 4 năm giao dịch thành công và tạo ra kết quả lợi nhuận liên tục, gần cuối năm 2019, chúng tôi đã quyết định mở dịch vụ Giao dịch ngoại hối của mình cho công chúng. Cho phép nhiều khách hàng cá nhân hơn có được những lợi ích tương tự như khách hàng là Tổ chức của chúng tôi để tạo thêm thu nhập thụ động và gia tăng sự giàu có của họ.